Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:B 2.57 
Titel:Kazerne, kerk en kapitaal 
Auteur: Bernt Feis 
Samenvatting: Tegen dit soort machtsvertoon met woorden moeten leraren, onderwijzers en wetenschappers opboksen die zich niet bij voorbaat aan de bestaande orde aanpassen. Zij zijn het die niet 'objectief' zijn, en op een vervelende manier gelijkhebberig willen zijn. Alle anderen houden zich wel aan de feiten, en dringen niet hun mening op. Het bestaande onderwijs is informatief, onpartijdig, voorlichtend; kritiek hierop is al gauw eenzijdige indoctrinatie. Tegen deze voorstelling van zaken richt zich deze nieuwsbrief. Aan de hand van een onderzoek en wetenschappelijke literatuur en een aantal schoolboeken op thema's als onze maatschappijvorm, de koude oorlog, ontwikkelingshulp en Vietnam, wordt gekeken hoe objectief informatief en niet gelijkhebberig de geschiedenisstudie in Nederland wel wordt bedreven. De uitslag staat op blz. 70: "Nederlandse schoolboeken komen nauwelijks toe aan kennis van processen en structuren, maar besteden daarentegen wel aandacht aan personen en oppervlakteverschijnselen; onthouden de leerlingen inzicht in de machtsverhoudingen in de maatschappij; besteden aan belangrijke problemen van deze tijd, vooral de onderontwikkeld gehouden landen, weinig aandacht; geven doorgaans zonder wezenlijke kritiek het kapitalistische wereldbeeld weer, houden ook in het taalgebruik dit wereldbeeld in stand en geven nauwelijks tegeninformatie; kortom: helpen de machtsuitoefening van de heersende klasse in het kapitalistische Westen versluieren en verdedigen.' Deze conclusies wijken nauwelijks af van wat de geschiedbeoefening aan de universiteiten schept, en men kan dan ook stellen: De geschiedenisstudie in Nederland staat in dienst van kazerne, kerk en kapitaal.  
Redactie:  
Uitgever: Socialistisch Onderwijsfront, Nijmegen 
Jaar van uitgave: 1973 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN:  
Editie: Tweede druk 
Ondertitel: Indoktrinatie in ons geschiedenisonderwijs  
Foto's: Enkele zwart wit foto's  
Opmerkingen: in Archief. In het midden is tekst afgedrukt op groen papier. Op bladzijde 59 staat een tabel. Er staan een paar tekeningen in het boek. 
Aantal pagina's: 109 
Serie:  
Trefwoorden: Kazerne, kerk, kapitaal, Indoctrinatie, geschiedenisonderwijs,