Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:B 2.510 
Titel:Hoe leren wij de Vrede 
Auteur: Drs.S.C.Derksen 
Samenvatting: Ieder wil vrede. De gehele mensheid huivert voor oorlog. Toch hangt de oorlog ons als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Allerlei vormen van agressie steken telkens de kop weer op, en de mens vraagt zich af of we ooit in staat zullen zijn deze situatie te doorbreken. M.a.w. of we ooit lering zullen trekken uit de verschrikkingen van het verleden. Van groot belang zijn opvoedingsrelaties, zowel in schoolvals in het gezin. Liefde en geduld zijn in de opvoeding meer nodig dan ooit te voren. Een grotere probleembewustheid is bij de opvoeders (ouders en onderwijsmensen)noodzakelijk geworden. Zonder probleembewustheid zijn we niet meer in staat onze jongere generatie op haar toekomstige taak voor te bereiden.Ook ier behoefte aan betere ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd en aan een meer kritische houding van de opvoeders ten opzichte van t.v. film kinderlectuur, indien men een verdere verharding van ons leefklimaat wil voorkomen. \meer dan vroeger zullen we onze jongeren ook op de diepere levensvragen moeten voorbereiden en is politieke bewustwording een van “zijn”of “niet zijn” geworden 
Redactie:  
Uitgever: Wolters Noordhoff Groningen 
Jaar van uitgave: 1971 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:  
ISBN/ISSN: 9001 80632 5 
Editie:  
Ondertitel: Kunnen we vrede leren? Een beslissende vraag, want oorlog biedt geen toekomst. 
Foto's:  
Opmerkingen: 4e druk, notities in geschreven 
Aantal pagina's: 177 
Serie:  
Trefwoorden: Opvoeding, leersystemen, politiek, school, gezin, televisie, film, geschiedenis