Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:B 2.34 
Titel:Simulaties van internationale betrekkingen  
Auteur: P. Boskma en F.P van der Meer 
Samenvatting: Simulatie is een methode die de laatste jaren in het vormingswerk steeds meer wordt gebruikt. Het boekje 'Simulatie en internationale betrekkingen' behandelt aan de hand van een vijftal modellen van internationale relaties het gebruik van deze methode voor politieke vorming. Elk model is een sterk vereenvoudigde afbeelding van de werkelijkheid van internationale betrekkingen. De regels geven de grenzen aan waarbinnen, ook in de werkelijkheid de politiek vorm moet krijgen. (Bijv. beperkte kommunikatiemogelijkheden, tijdsdruk enz.) Centrale thema's zijn: de Oost-West verhouding, de ontwikkelingsproblematiek, de rol van de Verenigde Naties, en de verhouding tussen drie grote mogendheden. In zo'n nagebootste wereld zijn de deelnemers de besluitvormers. Hun opdracht is om uitgaande van hun positie in die wereld, hun eigen idealen na te streven. De modellen zijn ontwikkeld op het Polemologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen, en met vele, zeer uiteenlopende groepen gespeeld. Er wordt vooral ingegaan op de problemen die zich bij het hanteren van deze methode voordoen. Daarbij komen zowel het praktische gebruik van de beschreven modellen als meer de fundamentele problemen, zoals het realiteitsgehalte van de modellen aan de orde. Zoals elke methode heeft simulatie zijn voor- en nadelen. Een voordeel is dat het een participende methode is waardoor de deelnemers zelf ervaringen opdoen. Het leerdoel is hier vooral om deelnemers via hun eigen ervaringen inzicht te geven in politieke besluitvorming en in hun eigen functioneren daarbij. Een nadeel van de simulatiemethode is dat hij relatief weinig informatie over de werkelijkheid geeft. Een onmisbaar onderdeel van een simulatie-experiment is de evaluatie na de spelfase. In het boek wordt daarop dan ook uitvoerig ingegaan. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: zijn de politieke doelstellingen van de deelnemers gerealiseerd? Wat waren belemmeringen daarbij? Wat zouden alternatieven geweest zijn? Doen zich in de werkelijkheid soortgelijke verschijnselen voor als in de simulatie? Deze vragen zijn belangrijke thema's voor de politieke vorming.  
Redactie: Dr. A Besters, e.a. 
Uitgever: H.D. Tjeenk Willink, bv Groningen 
Jaar van uitgave: 1974 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN: 90 01918433 
Editie:  
Ondertitel:  
Foto's:  
Opmerkingen: in Archief. Enkele tabellen en overzichten in het boek. 
Aantal pagina's: 177 
Serie: Vormingswerk - 14 
Trefwoorden: internationale betrekkingen, politiek, onderwijs, polemologie, cultuur, vormingswerk, vergaderen, ontwikkelingswerk,