Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:B 2.33 
Titel:Hoe leren we de vrede 
Auteur: Drs. C.S.. Derksen  
Samenvatting: Dit boek behandelt de vraag welke rol de opvoeding, en met name de schoolopvoeding, hier spelen kan. De gezinsopvoeding wordt hier buiten beschouwing gelaten. Niet omdat deze minder belangrijk zou zijn. Er zijn sterke aanwijzingen, dat het fundamentele patroon van de levenshouding in de eerste jaren van het leven bepaald wordt. Maar dat is onderwerp van een ander boek. Hier gaat het over de school. Over de vraag of de schoolopvoeding kwaad heeft gedaan of nog doet op het punt van oorlog en vrede. En over de vraag in hoeverre en net welke middelen de school een bijdrage levert of zou kunnen leveren ten goede, in een opvoeding tot vrede. Drs. Derksen geeft zijn standpunt op grond van lange praktische onderwijservaring. Zijn uiteenzettingen dienen gelezen te worden door allen die bij het onderwijs zijn betrokken, en door hen die ervan overtuigd zijn, dat de oplossing van het probleem van oorlog en vrede mede afhankelijk zal zijn van de vorming op de school. 
Redactie:  
Uitgever: Wolters-Noordhoff, Groningen 
Jaar van uitgave: 1970 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN:  
Editie: Derde druk 
Ondertitel:  
Foto's: enkele zwart wit foto's. 
Opmerkingen: Enkele tabellen en kaarten, twee geschiedenistaken achterin. 
Aantal pagina's: 174 
Serie: Standpunten in wereldproblemen deel 3 
Trefwoorden: onderwijs, vredesopvoeding, school, gezin, geschiedenisonderwijs, staatsburgerlijke opvoeding, geweld, films, TV, opvoeding, vrije tijd, werkloosheid, toneelstukken, International Understanding, dood,