Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:B 2.22 
Titel:Cultuurverschillen en communicatie 
Auteur: Andreas Eppink 
Samenvatting: In Nederland wonen en werken vele buitenlanders. Zij hebben hun eigen cultuur die vaak zeer veel verschilt van de Nederlandse. Coummunicatie en cultuur hangen nauw samen. Cultuurverschillen veroorzaken communicatieproblemen en interpretatiefouten, ook in de hulpverlening. De auteur wil niet alleen inzicht geven in normen, waarden en gedragsproblemen van "allochtonen", maar ook in die van onszelf. Dit kan de Nederlandse hulpverlener helpen om kritisch te staan tegenover zijn omgangshouding met buitenlandse cliënten, zijn eigen uitgangspunten, methodieken en doelstellingen. Hij zal zich steeds weer af moeten vragen of er wel hulp geboden moet worden of dat het uitsluitend om zijn cultuurbepaalde behoefte om hulp te verlenen gaat. De culturele inkleding van de hulpvraag wordt in dit boek herkenbaar gemaakt in de vorm van geënsceneerde gesprekken, gebaseerd op praktijkervaringen en daarbij enigszins in een theoretisch kader geplaatst. De voorbeelden zijn voornamelijk afkomstig uit de maatschappelijke dienstverlening. De informatie is echter ook van zeer groot belang voor o.a. (toekomstige) onderwijzers, politiefunctionarissen, werkers in de gezondheidszorg en bij sociale diensten, personeelsfunctionarissen en politici, die zich bezighouden met sociale minderheden. Dr. Andreas Eppink is coördinator van de Averroès Stichting, die zich bezighoudt met de studie op het gebied van cultuurbotsingen en met methodiekontwikkeling, begeleiding van en psychotherapie aan buitenlanders in Nederland.  
Redactie:  
Uitgever: Samsom Uitgeverij 
Jaar van uitgave: 1982 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN: 90 1403097 5 
Editie: 1e druk 2e oplage 
Ondertitel: Problemen bij hulpverlening aan migranten n Nederland 
Foto's:  
Opmerkingen:  
Aantal pagina's: 310 
Serie: Samsom Sociale en culturele reeks, Sociale methoden en technieken 
Trefwoorden: Nederland, buitenlandse werknemers, migratie, Turkije, Marokko, cultuur, gezondheidszorg, culturele minderheden, communicatie, Bernstein, communicatiecodes, rolgedrag, normen en waarden, hulpverlening, tolken, outgroep, vertrouwensopbouw, gedrag, parabels, conflicten, jongerencriminaliteit, mishandeling, agressie, spreekwoorden, aforismen, positief labelen, allochtonen,