Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:B 2.19 
Titel:Een tien voor vlijt 
Auteur:  
Samenvatting: Het onderwijs aan meisjes staat alweer geruime tijd volop in de belangstelling. De deelname van meisjes en jongens aan het voortgezet onderwijs in ongeveer gelijk, maar de prestaties verschillen nog steeds. In de discussies over oorzaken en oplossingen grijpt men nogal eens terug op het verleden. In tegenstelling tot onze tijd was het in het verleden gebruikelijk dat meisjes gescheiden van jongens les kregen. Het onderwijs werd speciaal op meisjes afgestemd, meestal met de bedoeling hen voor te bereiden op hun taken als huisvrouw en moeder. In deze bundel wordt op herkenbare wijze beschreven met welk doel het meisjesonderwijs door de eeuwen heen gegeven werd. Bood het kansen op een carrière en een onafhankelijk bestaan? Of werd meisjes juist geleerd zich te schikken in de positie van vrouwen in de samenleving van die tijd? Aan de orde komt onderwijs aan meisjes in de oudheid en de middeleeuwen, in de missie in Indonesië en Jordanië, op Franse scholen en 'volks'-scholen, op zusterscholen, plattelands- en landbouwhuishoudscholen, in de Philips-fabrieken , op het Gemeentelijk lyceum voor Meisjes te Amsterdam en ten slotte, op de M.M.S.. 
Redactie: K. den Dekker, W. van den Heijden, H. Lucassen en M. Walboomers 
Uitgever: Walburg Pers Zutphen 
Jaar van uitgave: 1991 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN: 90-6011-822-7 
Editie:  
Ondertitel: Meisjesonderwijs vanaf de oudheid tot de MMS 
Foto's: diverse zwart/wit 
Opmerkingen:  
Aantal pagina's: 184 
Serie: deel 7 van Tipje van de sluier 
Trefwoorden: geschiedenis, onderwijs, vrouwen, meisjes, kinderen, Nederland, Sappho, Griekse en Hellenistische periode, Middeleeuwen, kweekschool, christelijk onderwijs, Jordanië, Islam, Nederlands-Indië, Indonesië, Melania-meisjesonderwijs, agrarische vrouwen, huwelijk, Philips, huishouden, M.M.S., gemengd onderwijs,