Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:B 6.69 
Titel:Het zuiden op de wereldmarkt 
Auteur: Jan Klugkist, Rudy de Meyer, Heinz Greijn, Bram van Odijk, Margriet Kuster, Lou Schout 
Samenvatting: De positie van ontwikkelingslanden in de wereldhandel verandert. Sommige landen in Zuid-Oost AziĆ« en Latijns Amerika schuiven in rap tempo op naar het centrum. Andere, zoals veel van de armste Zuid-Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara, bewegen zich langzaam naar de rand van de wereldeconomie. Het gros zit tussen deze uitersten in. Bij elkaar spelen de ontwikkelingslanden een weliswaar nog steeds geringe, naar toch groeiende rol in de wereldhandel. Tegen deze achtergrond worden in dit boek een drietal actuele vragen gesteld. Een daarvan is de kwestie van het milieu: hoe kan voorkomen worden dat de aanhoudende groei van de wereldproductie en de wereldhandel het mondiale milieu om zeep helpt? De tweede vraag betreft de verhouding tussen de internationale handel en de verdeling van welvaart in de ontwikkelingslanden: profiteren gewone mensen in het Zuiden van de groeiende internationale handel? Hoe kan die bevorderd worden? De derde vraag betreft de liberaliseringsgolf die de wereld overspoelt: wat hebben ontwikkelingslanden te verwachten of te vrezen van de liberalisering van de wereldhandel? In de politieke discussie over internationale handel en liberalisering is weinig of geen aandacht voor de gevolgen van mens of milieu. Dit boekje stelt daarentegen mens en milieu centraal. Het besluit met zeventien voorwaarden voor duurzame internationale handel.  
Redactie: Udo Sprang 
Uitgever: HIVOS, NCOS, NIO-Vereniging en Novib 
Jaar van uitgave: September 1991 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN: 90-71891-14-3 
Editie:  
Ondertitel: Voorwaarden voor duurzame internationale handel 
Foto's: Zwart wit foto's van o.a. Jan Stegeman. 
Opmerkingen: In Archief. Enkele grafieken en schema's.  
Aantal pagina's: 128 
Serie:  
Trefwoorden: duurzame internationale handel, Noord-Zuid, liberalisering, grondstoffen, multinationale ondernemingen, Gatt, Unctad, wereldhandel, milieu, welvaartsverdeling, welzijn, EG, Landbouwsector, conjunctuur, de-industrialisatie, technologie, macht, VN-gedragscode, vakbeweging, minimum-arbeidsnormen, regels,