Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:B 6.56 
Titel:Nederland en de honger  
Auteur:  
Samenvatting: Dit boekje gaat over de Nederlandse betrokkenheid bij de honger in de wereld. Het is gebaseerd op een onderzoek van OSACI naar het Nederlandse agrocomplex en de voedselvoorziening in ontwikkelingslanden. Het agrocomplex heeft niet alleen betrekking op de landbouw, maar ook op activiteiten van ondernemingen in de industrie en dienstensector en het beleid van de Nederlandse en Europese autoriteiten. In de relaties van het Nederlandse agrocomplex met de Derde Wereld is vooral de handel in landbouwprodukten belangrijk. Nederland is een grote importeur van tropische gewassen als koffie, cacao en tabak en van veevoerdergrondstoffen. Deze laatste vormen een belangrijke factor achter onze enorme produktie van melk en vlees. In onze exporten naar de Derde Wereld nemen zuivelprodukten een overheersende plaats in. Deze handelsrelaties kunnen grote schade aanrichten aan de eigen voedselvoorziening in de ontwikkelingslanden. In dit boekje wordt daarom gepleit voor een selectief handelsbeleid op landbouwgebied, waarin niet de gebruikelijke commerciŽle motieven voorop staan, maar het ondersteunen van zelfbeschikking en voedselvoorziening in de Derde Wereld. 
Redactie:  
Uitgever: Oecumenisch Studie- en Actiecentrum voor Investeringen (OSACI) 
Jaar van uitgave: Januari 1983 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN:  
Editie:  
Ondertitel:  
Foto's:  
Opmerkingen: Enkele tabellen. Omslag en illustraties: Len Munnik.  
Aantal pagina's: 128 
Serie:  
Trefwoorden: Nederland, honger, Derde wereld, economie, import, export, veevoeders, voedselschaarste, agrocomplex, handelsbeleid, kerken, wereldvoedselvraagstuk, tropische gewassen, zuivelprodukten, landbouw, industrie, Europa,