Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:B 6.55 
Titel:Derde Wereld 
Auteur: diverse 
Samenvatting: Wereldbank en IMF zijn - door intern en extern aangezette veranderingen - behoorlijk in beweging. Zijn ze klaar voor de 21e eeuw? Met de komst van de nieuwe president James Wolfensohn is de Wereldbank begonnen met het uitstippelen van een nieuwe koers, die ook werd gemotiveerd door de slechte resultaten op projectniveau - een derde van de projecten mislukte - en de verschuiving in de jaren negentig van publieke hulpstromen naar particuliere geldstromen. De wereldbank reageert hierop met meer flankerend beleid ten bate van de ontwikkeling van de particuliere sector in plaats van directe project of programmasteun. In de tweede plaats richt de Wereldbank zich in haar nieuwe koers in toenemende mate op de samenwerking met de civiele samenleving. Deze laatste verschuiving hangt samen met het geven van hoge prioriteit aan armoedebestrijding. De Wereldbank heeft zich er rekenschap van gegeven dat zij zelf, met haar logge apparaat en top-down benadering, niet bij machte is zich direct dienstbaar te maken aan de mensen zelf in de Derde-Wereldlanden. Partnerschap en participatie zijn de nieuwe sleutelwoorden. Ook een uitgebreide interne reorganisatie moet bijdragen aan een grotere effectiviteit en een klant-gerichte Bank. Eigenlijk weerspiegelen beide geherformuleerde doelstellingen de tweeslachtige basis waarop de Bank sinds haar oprichting rust, namelijk die van een bank die winst maakt en een multilaterale instelling die duurzame ontwikkeling proprageert. De grote vraag is of beide sporen met elkaar verenigbaar zijn. Het IMF staat wellicht voor de grootste vuurproef sinds de oprichting in 1944. De geschiktheid van het instrumentarium dat het IMF de afgelopen vijftig jaar heeft ontwikkeld moet zijn waarde bewijzen bij het bestrijden van de crises, die de voormalige tijgereconomieŽn in AziŽ sinds de tweede helft van 1997 teisteren. Het systeem voor vroege signalering en informatie over financiŽle stromen en mogelijke destabiliserende ontwikkelingen dat in antwoord op de peso-crisis in 1995 in Mexico werd ontwikkeld kan slechts ťťn element in een veel omvattender instrumentarium zijn. Het IMF ziet zich bovendien voor een paar andere grote uitdagingen gesteld. Is het IMF als monetaire instelling wel geschikt als speler op het terrein van ontwikkeling? Moet het IMF dan niet, net zoals de wereldbank, veel meer openen naar het publiek en de politiek, door beter informatie te geven en te communiceren met zowel die groepen in de landen die de gevolgen van het IMF-beleid ondervinden als degene die het fonds kritisch willen volgen?  
Redactie: Jaco Appelman, e.v.a.  
Uitgever: Stichting Derde Wereld Publicaties 
Jaar van uitgave: juni 1998 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN: 0167 4498 
Editie:  
Ondertitel: Themanummer: Zijn wereldbank en IMF klaar voor de 21e eeuw? 
Foto's: Paul Hebinck 
Opmerkingen:  
Aantal pagina's: 175 
Serie: Tijdschrift over ontwikkelingsvraagstukken, jaargang 17, nummer 1-2 
Trefwoorden: Wereldbank, IMF, tijdschrift, derde wereld, James Wolfensohn, particuliere sector, economie, globale economie, crisis in AziŽ, machtsexpansie, civiele samenleving, Nederland, bankiers,