Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:B 5.75 
Titel:Vrouwen van de partij 
Auteur: Hella van de Velde 
Samenvatting: In 1994 is het vrouwenkiesrecht precies 75 jaar oud. Toch bestaan de vertegenwoordigende organen nog altijd in meerderheid uit mannen. Deze politieke ondervertegenwoordiging van vrouwen is al geruime tijd onderwerp van publieke aandacht. Verkiezingen worden begeleid door acties als 'Stem eens op een vrouw'en bij de vorming van kabinetten is er beroering over het aantal vrouwelijke ministers en welke partij die moet leveren. In het kader van het drievoudige verkiezingsjaar 1994 riep de Vereniging voor Vrouwenbelangen met de actie 1994: 'vrouwen kiezen in de politiek' politieke partijen op om meer vrouwelijke kandidaten op hun lijsten op te nemen. Het vergroten van het aandeel van vrouwen in de politiek is bovendien de laatste jaren een doelstelling van het emancipatiebeleid van de overheid. Voor de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek spelen de politieke partijen een cruciale rol. Zij zijn het immers die kandidaten voor vertegenwoordigende en bestuurlijke functies recruteren en selecteren uit hun eigen actieve aanhang. Deze studie beschrijft en analyseert de integratie van vrouwen in twaalf politieke partijen in Nederland vanaf de introductie van het vrouwenkiesrecht. Aan de orde komen de belangrijkste representanten van de confessionele, de liberale en de socialistische stroming in de Nederlandse politiek. Het boek gaat uitgebreid in op de ontwikkelingen die tussen 1919 en 1990 plaatsvonden rond een aantal thema's: de in partijen dominerende visie op de vertegenwoordiging van vrouwen, het numerieke aandeel van vrouwen in partijfuncties, de geschiedenis van de partijgebonden vrouwenorganisaties en de recrutering en selectie van vrouwelijke kandidaten voor politieke functies.  
Redactie: Prof. Dr. J.Th.J. van den Berg, Dr. J. Oversloot, Prof. dr. A. van Staden, Prof. dr. T..A.J. Toonen, Prof. dr. R.J. van der Veen, Technisch editor: L. Delvaux  
Uitgever: DSWO Press 
Jaar van uitgave: 1994 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN: 90-6695-100-1 
Editie:  
Ondertitel: De intergratie van vrouwen in politieke partijen in Nederland, 1919-1990 
Foto's:  
Opmerkingen: Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. 
Aantal pagina's: 408 
Serie: Politiek Bestuurlijke Studiën 
Trefwoorden: politiek, Nederland, geschiedenis, Intergratie, vrouwen, partijpolitiek, Antirevolutionaire Partij, Christelijk Historische Unie, Katholieke Volkspartij, Christen Democratisch Appèl, Liberale Staatspartij, Vrijzinnig Democratische Bond, Volkspartij voor Vrjheid en Democratie, Democraten 66, Sociaal Democratische Arbeiderspartij, Partij van de Arbeid, Pacifistische Socialistische partij, Politieke Partij Radikalen, partijorganisaties, vrouwenorganisaties, maatschappij, kandidatenlijsten,