Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:B 5.114 
Titel:Het bedrijfsleven nader ingekleurd 
Auteur: P. Misdorp 
Samenvatting: De Nederlandse samenleving is multi-etnisch geworden, de Nederlandse arbeidsmarkt is dat nog niet. Overheid en bedrijfsleven blijken op dit punt gelijkelijk falende werkgevers. Te vaak nog worden doelstellingen om meer allochtonen in het arbeidsproces op te nemen niet of nauwelijks gerealiseerd. Het wordt tijd voor een andere benadering van allochtonen. De argumenten om aan allochtonen voorbij te gaan, zijn van objectieve Ún subjectieve aard. Enerzijds is het opleidingsniveau van allochtonen vaak onvoldoende. Anderzijds hebben veel werkgevers een negatief beeld van allochtonen, en hebben zij vaak de neiging om 'op zeker te spelen' en voor een autochtone Nederlander te kiezen. Dat leidt echter tot een sociaal en economisch onwezelijke situatie. De structureel hoge werkeloosheid onder allochtonen is een kwestie waarin ook het bedrijfsleven zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen. Tegen de achtergrond van het zich aftekende tekort aan arbeidskrachten wordt het zelfs economisch noodzakelijk dat het bedrijfsleven kleur gaat bekennen. De gemeente Amsterdam is daarom voorstander van structurele afspraken met bedrijven voor positieve acties jegens allochtonen. Zij organiseerde een studiedag, waaruit dit boek is voortgekomen.  
Redactie: A.C.M. Twisk 
Uitgever: Iparto, Amsterdam 
Jaar van uitgave: 1990 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN: 90 5256 040 4 
Editie:  
Ondertitel: Allochtonen op de arbeidsmarkt 
Foto's:  
Opmerkingen: Er staan een paar tabellen, grafieken, en wat citaten in het boek. 
Aantal pagina's: 104 
Serie:  
Trefwoorden: bedrijfsleven, allochtonen, arbeidsmarkt, werkgelegenheidsprojecten, arbeidsvoorzieningsbeleid,