Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:B 1.40 
Titel:Verbinding met de toekomst: telekommunicatie en ekonomische ontwikkeling  
Auteur: Steven van Slageren & Pit Gooskens 
Samenvatting: Toen ruim honderd jaar geleden de geschiedenis van de telefoon begon, werd deze moderne vorm van telecommuniseren gezien als een luxueus tijdverdrijf voor de zeer rijken. Niemand kon bevroeden dat de telefoon zich zou ontwikkelen tot een onmisbaar gebruiksvoorwerp in het alledaagse leven. In het internationale geldverkeer, de luchtvaart en in de handel wordt vrijwel dagelijks gedemonstreerd hoe onmisbaar en vanzelfspredend telecommunicatie is geworden. Deze vanzelfsprekendheid geldt echter slechts voor een beperkt deel van de internationale gemeenschap. De toegang tot het telefoonnetwerk is namelijk zeer ongelijk verdeeld: van de ruim 750 terminals staat meer dan 75% in rijke industrielanden. Voor de meerderheid van de wereldbevolking geldt dat de telefoon inderdaad een luxe-artikel is voor de rijken. In het ontwikkelingsdebat komt steeds weer naar voren dat ontwikkeling ondenkbaar is zonder participatie van de bevolking. Wanneer men deze opvatting ernstig neemt, moeten de ontwikkeling en gelijke verdeling van telecommunicatiemiddelen een belangrijk aandachtspunt in het ontwikkelingsbeleid zijn. Informatie/communicatie is geen luxueus randverschijnsel, maar een integraal deel van elke vorm van sociaal-economische ontwikkeling. Waar het accent ook wordt gelegd (industialisatie, rurale ontwikkeling, de armste groepen, vrouwen) steeds hebben ontwikkelingsprojecten alleen dan kans van slagen wanneer een goed functionerende infrastructuur voor kennisoverdracht, voorlichting en informatie-uitwisseling aanwezig is. De verdienste van het voorliggende boek is niet alleen dat aandacht wordt gevraagd voor de discussie over telecommunicatie en ontwikkeling, maar vooral ook dat de telecommunicatie wordt geplaats in de context van haar industriĆ«le ontwikkeling en de daarmee samenhangende politiek van internationale regelgeving. SOBE en LIW leveren met deze publicatie een belangrijke bijdrage aan de discussie over problemen die een steeds grotere betekenis krijgen op de agenda van de internationale politiek. Dr. Cees J. Hamelink, hoogleraar internationale kommunikatie, Universiteit van Amsterdam.  
Redactie:  
Uitgever: Stichting Onderzoek Bedrijfstak Elektrotechniek (SOBE) en Landelijke India Werkgroep (LIW) 
Jaar van uitgave: 1990 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN: 90-70631-06-7 
Editie: Eerste druk, Eindhoven/Utrecht, april 1990 
Ondertitel: Voorbeeld India 
Foto's:  
Opmerkingen: Diverse grafieken 
Aantal pagina's: 111 
Serie:  
Trefwoorden: Telecommunicatie, India, economische groei, industrie, platteland, technologie, liberalisme, telefoonnetwerk, Nederland, ontwikkelingsbeleid,