Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:B 1.32 
Titel:Migranten en de media 
Auteur: Els Schakenbos, Gerard Marsman 
Samenvatting: Het mediagebruik van migranten is in de afgelopen jaren in binnen- en buitenland onderwerp van onderzoek en discussie geweest. Eind 1986 gaf het ministerie van WVC opdracht het vaak zeer uiteenlopende materiaal te verzamelen en met elkaar te vergelijken. Drs. Els Schakenbos en Dr. Gerard Marsman, beiden verbonden aan het Instituut voor Massacommunicatie van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, hebben daartoe een literatuurstudie uitgevoerd, waarin onderzoek uit Nederland, België, Frankrijk, West-Duitsland, Groot-Brittannië en Zweden werd betrokken. Aldus ontstond een overzichtelijke en handzame inventarisatie die een gedetailleerd beeld geeft van een actueel (1988) en belangrijk veld van onderzoek en beleid.  
Redactie: H. Maassen 
Uitgever: MASUSA Transculturele uitgeverij 
Jaar van uitgave: 1988 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:
ISBN/ISSN: 90-6703-009-0 
Editie:  
Ondertitel: Een literatuurstudie naar trends in het mediagebruik van etnische minderheden in zes Westeuropese landen 
Foto's:  
Opmerkingen: In Archief. Diverse tabellen in het boek. 
Aantal pagina's: 264 
Serie:  
Trefwoorden: Etnische minderheden, massamedia, West-Europa, Nederland, België, Frankrijk, West-Duitsland, Groot-Brittannië, Zweden, literatuurstudie, migranten, mediagebruik, media, Televisie, radio, kranten, videorecorder,