Gedetailleerde informatie over het geselecteerde boek. Terug naar zoekresultaten 

 Terug naar zoeken 


Vindplaats:A 5.532 
Titel:Verzoening in de praktijk 
Auteur: Dr. Willen Veen 
Samenvatting: Een oorlog is niet voorbij als het laatste schot gevallen is, maar pas als de vroegere vijanden zich met elkaar hebben verzoend. Maar hoe komst zo iets tot stand, hoe werkt verzoening in de praktijk? In deze studie wordt onderzoek gedaan naar de toenadering tussen Nederland en Duitsland in de jaren 1945-1950. De eerste contracten werden gelegd door kerken en studentenorganisaties. Willem Visser 'tHooft, de latere secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken en daarvoor secretaris-generaal van de WSCF (World Student Christian Federation) speelde daar bij een centrale rol. Hij maakte daarbij gebruik van zijn contacten met de Nederlandse Christen Studenten Vereniging en haar Duitse zusterorganisatie. Uit interviews met oud-NCSV'ers is gebleken, hoezeer de gesprekken met Duitse christen-studenten hen nu, na zoveel jaar, nog kunnen ontroeren. Verzoening was het resultaat van pijnen moeite aan beide zijden van de grens. Er moest een grens worden overschreden.  
Redactie:  
Uitgever: Boekencentrum Zoetermeer 
Jaar van uitgave: 2004 
Taal: Nederlands 
Aantal aanwezig:  
ISBN/ISSN: 90239 1616 6 
Editie:  
Ondertitel: De NCSV en de 'Duitsche Quaestie' 
Foto's:  
Opmerkingen:  
Aantal pagina's: 124 
Serie:  
Trefwoorden: Ontmoetingen na 1946, Nederland, Duitsland, studentenverenigingen, oecumene, Wereldraad, conferenties, bezinning, christelijke jeugd.